Urapolut ja uraloikat

Linkit tallenteisiin ja materiaaleihin on lisätty sivulle 7.12.2020.

Urapolut ja uraloikat – tukea opintoihin ja muuttuvaan työelämään

MIKÄ Oiva- ja TUURA-hankkeiden lopputapahtuma
MILLOIN Ke 11.11.2020 klo 10 – 14.30
MISSÄ Zoom-etätyökalussa
KENELLE Opinto- ja uraohjaajille sekä aiheesta kiinnostuneille
PUHUMASSA Professori Arto O. Salonen ja asiantuntija Helena Kasurinen

Tapahtumassa esitellään Oiva– ja Tuura-hankkeissa (ESR 2014-2020) vuosina 2018–2020 kehitettyjä uraohjauksen työkaluja ja toimintamalleja sekä muita hankkeiden tuloksia.

Ohjelma

10:00 Tervetuloa
10:15 Professori Arto O. Salonen: Tulevaisuuden työ ja sen tekijät
Arto O. Salosen esityksen tallenne Youtubessa
tauko
11:00 Leena Unkari- Virtanen: Loikkarihahmot
Leenan Unkari-Virtasen esityksen tallenne Youtubessa
11:30 Rinnakkaissessiot: hankkeiden maistiaiset
Lounastauko
12:45 Asiantuntija Helena Kasurinen: Toivo ja resilienssi ohjauksessa
Helena Kasurisen esityksen tallenne Youtubessa
13:15 Maija Joensuu ja Irmeli Lignell: Yksilöllistä tukea ammattikorkeakouluopiskelijoiden urasuunnittelutaitojen vahvistamiseen
Maija Joensuun ja Irmeli Lignellin esityksen tallenne Youtubessa
tauko
13:45 Rinnakkaissessiot: hankkeiden maistiaiset
14:15 Yhteenveto
14:30 Päivän päätös

Hankkeiden maistiaiset

Tervetuloa kuulemaan yritys- ja työnantajayhteistyöstä harjoittelun aikana. Ota käyttöösi selkeä sähköinen materiaali ”Oppaat harjoittelun tueksi”. Kuulet myös job-shadowing (varjostaminen) toimintamallista, joka tarjoaa opiskelijalle joustavan kurkistuksen työelämään.

Lataa Yhteistyöllä onnistunut harjoittelu -maistiaisen materiaalit (pdf).

Konstit on monet – uraohjauksessakin! Tutustu uraohjauksen erilaisiin toteuttamistapoihin käytännön simulaatioista itseopiskeluun ja vertaismentorointiin.

Lataa Uraohjauksen monet muodot -maistiaisen materiaalit (pdf).

Ohjaatko työssäsi korkeakouluopiskelijoita ja haluat tukea heidän urataitojensa kehittymistä? Pohditko, miten toteuttaa uraohjausta saavutettavalla aineistolla ja verkossa? Tule mukaan kuulemaan maistiaisia Askeleita urapolulla –opintojakson hyödyntämisestä osana amk-opiskelijoiden urataitojen vahvistamista.

Lataa Urataidot haltuun -maistiaisen materiaalit (pdf).

Maistiaisessa tutustutaan Oiva-hankkeessa kehitettyyn geneerisiä taitoja mittaavaan ja omaa osaamista visualisoivaan mobiilisovellukseen. Saat myös opastusta mobiilisovelluksen käyttöön. Osallistujat kirjautuvat mobiilisovellukseen ennen työpajaa saamansa linkin kautta ja tekevät etukäteen lähtötasotestin. Kokemusasiantuntija/opiskelija kertoo, miksi kokee sovelluksen tärkeäksi.

Lataa Hyppy tulevaisuuteen -maistiaisen materiaalit (pdf).

Tule kuuntelemaan case-esimerkkejä, millaisilla toimintamalleilla opiskelijoille mahdollistetaan oma yksilöllinen opintopolku esimerkiksi lajiliittoyhteistyön tai yliopisto-opintojen kautta. Mukana eri polkuja kulkeneita alumneja kertomassa kokemuksistaan.

Lataa Yksilölliset opintopolut Lapin AMKn liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa -maistiaisen materiaalit (pdf).

Maistiaisessa tutustutaan eri uraloikkarihahmoihin ja luodaan hahmot käytännössä rooliharjoituksen avulla. Harjoituksessa osallistujat voivat käyttää kotoa tai työpaikalta löytyviä vaatteita tai muuta rekvisiittaa. Maksimiosallistujamäärä 10 henkilöä.

Työ, työurat ja ammatillinen osaaminen ovat muutoksessa. Muutoksissa kielikuvien takaa häämöttävät usein vanhat mallit ja toimintatavat, kun uusi on vasta kehkeytymässä eikä välttämättä vielä edes näyttäydy tavoiteltavana vanhaan verrattuna. Miten siis osoittaa opiskelijoille esimerkiksi pätkätyön, epälineaaristen työurien, alanvaihdon tai työn monialaistumisen positiiviset mahdollisuudet? Tai miten rakentaa oma tarina ja ammatti-identiteetti ehyeksi ja voimaantuneeksi kaikkien murrosten keskellä?

Näistä kysymyksistä syntyi Oiva-hankkeen tutkimusosiossa kerätystä laajasta haastatteluaineistosta viisi uraloikkarihahmoa: Samooja, Köydenpunoja, Lasinpuhaltaja, Heinäsirkka, Sipulinkuorija. Loikkarihahmot antavat yhden mahdollisuuden paikantaa omien valintojen onnistumista, ainutlaatuisuutta ja merkityksellisyyttä myös epätyypillisissä tehtävissä ja työuralla.

Työapajassa perehdytään hahmojen taustoihin ja kuvitellaan työuran valintoja heidän kannaltaan: Mistä loikkari haaveilee, mitä pelkää, mitä tarvitsee, mistä tuntee kiitollisuutta?

Lataa Loikkarihahmot -maistiaisen materiaalit (pdf).

Voit valita kaksi hankemaistiaista, yhden kummankin rinnakkaissession yhteyteen. Valinta tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä.

Puhujat esittäytyvät

Arto O. Salonen

Katso Arto O. Salosen videoesittely YouTubessa.

Helena Kasurinen

KT Helena Kasurinen on työskennellyt elinikäisen ohjauksen asiantuntijana valtion hallinnossa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Hän on ollut mukana yleissivistävän koulutuksen opinto-ohjausta käsitelleessä opetussuunnitelmatyössä 2000-luvun alusta lähtien. Kasurinen on työskennellyt myös yliopistonlehtorina ohjauksen koulutuksessa. Hänen tutkimusintressinsä ovat kohdistuneet nuorten tulevaisuusorientaatioon, ohjauksen järjestämiseen ja yksilön työllistyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin. Viimeisin tutkimushanke käsitteli opiskelijoiden hyvinvointia ja tulevaisuususkoa.