Urapolut ja uraloikat

Urapolut ja uraloikat – tukea opintoihin ja muuttuvaan työelämään

MIKÄ Oiva- ja TUURA-hankkeiden lopputapahtuma
MILLOIN Ke 11.11.2020 klo 10 – 14.30
MISSÄ Verkkotapahtuma Zoomissa
KENELLE Opinto- ja uraohjaajille sekä aiheesta kiinnostuneille
PUHUMASSA Professori Arto O. Salonen ja asiantuntija Helena Kasurinen

Tapahtumassa esitellään Oiva– ja Tuura-hankkeissa (ESR 2014-2020) vuosina 2018–2020 kehitettyjä uraohjauksen työkaluja ja toimintamalleja sekä muita hankkeiden tuloksia.

Ilmoittautuminen tapahtumaan elomakkeen kautta 5.11.2020 mennessä

Ohjelma

10:00 Tervetuloa
10:15 Professori Arto O. Salonen: Tulevaisuuden työ ja sen tekijät
tauko
11:00 Oiva-hankkeen asiaa
11:30 Rinnakkaissessiot: hankkeiden maistiaiset
Lounastauko
12:45 Asiantuntija Helena Kasurinen: Toivo ja resilienssi ohjauksessa
tauko
13:30 TUURA-hankkeen asiaa: Yksilöllistä tukea ammattikorkeakouluopiskelijoiden urasuunnittelutaitojen vahvistamiseen
13:45 Rinnakkaissessiot: hankkeiden maistiaiset
14:15 Yhteenveto
14:30 Päivän päätös

Hankkeiden maistiaiset

Tervetuloa kuulemaan yritys- ja työnantajayhteistyöstä harjoittelun aikana. Ota käyttöösi selkeä sähköinen materiaali ”Oppaat harjoittelun tueksi”. Kuulet myös job-shodowing (varjostaminen) toimintamallista, joka tarjoaa opiskelijalle joustavan kurkistuksen työelämään.
Konstit on monet – uraohjauksessakin! Tutustu uraohjauksen erilaisiin toteuttamistapoihin käytännön simulaatioista itseopiskeluun ja vertaismentorointiin.
Ohjaatko työssäsi korkeakouluopiskelijoita ja haluat tukea heidän urataitojensa kehittymistä? Pohditko, miten toteuttaa uraohjausta saavutettavalla aineistolla ja verkossa? Tule mukaan kuulemaan maistiaisia Askeleita urapolulla –opintojakson hyödyntämisestä osana amk-opiskelijoiden urataitojen vahvistamista!
Maistiaisessa tutustutaan Oiva-hankkeessa kehitettyyn geneerisiä taitoja mittaavaan ja omaa osaamista visualisoivaan mobiilisovellukseen. Saat myös opastusta mobiilisovelluksen käyttöön. Osallistujat kirjautuvat mobiilisovellukseen ennen työpajaa saamansa linkin kautta ja tekevät etukäteen lähtötasotestin. Kokemusasiantuntija/opiskelija kertoo, miksi kokee sovelluksen tärkeäksi.
Tule kuuntelemaan case-esimerkkejä, millaisilla toimintamalleilla opiskelijoille mahdollistetaan oma yksilöllinen opintopolku esimerkiksi lajiliittoyhteistyön tai yliopisto-opintojen kautta. Mukana eri polkuja kulkeneita alumneja kertomassa kokemuksistaan.
Maistiaisessa tutustutaan eri uraloikkarihahmoihin ja luodaan hahmot käytännössä rooliharjoituksen avulla. Harjoituksessa osallistujat voivat käyttää kotoa tai työpaikalta löytyviä vaatteita tai muuta rekvisiittaa. Maksimiosallistujamäärä 10 henkilöä.
Työ, työurat ja ammatillinen osaaminen ovat muutoksessa. Muutoksissa kielikuvien takaa häämöttävät usein vanhat mallit ja toimintatavat, kun uusi on vasta kehkeytymässä eikä välttämättä vielä edes näyttäydy tavoiteltavana vanhaan verrattuna. Miten siis osoittaa opiskelijoille esimerkiksi pätkätyön, epälineaaristen työurien, alanvaihdon tai työn monialaistumisen positiiviset mahdollisuudet? Tai miten rakentaa oma tarina ja ammatti-identiteetti ehyeksi ja voimaantuneeksi kaikkien murrosten keskellä? Näistä kysymyksistä syntyi Oiva-hankkeen tutkimusosiossa kerätystä laajasta haastatteluaineistosta viisi uraloikkarihahmoa: Samooja, Köydenpunoja, Lasinpuhaltaja, Heinäsirkka, Sipulinkuorija. Loikkarihahmot antavat yhden mahdollisuuden paikantaa omien valintojen onnistumista, ainutlaatuisuutta ja merkityksellisyyttä myös epätyypillisissä tehtävissä ja työuralla. Työapajassa perehdytään hahmojen taustoihin ja kuvitellaan työuran valintoja heidän kannaltaan: Mistä loikkari haaveilee, mitä pelkää, mitä tarvitsee, mistä tuntee kiitollisuutta?

Voit valita kaksi hankemaistiaista, yhden kummankin rinnakkaissession yhteyteen. Valinta tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä.

Puhujat esittäytyvät

Arto O. Salonen

Arto O. Salonen

Helena Kasurinen

KT Helena Kasurinen on työskennellyt elinikäisen ohjauksen asiantuntijana valtion hallinnossa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Hän on ollut mukana yleissivistävän koulutuksen opinto-ohjausta käsitelleessä opetussuunnitelmatyössä 2000-luvun alusta lähtien. Kasurinen on työskennellyt myös yliopistonlehtorina ohjauksen koulutuksessa. Hänen tutkimusintressinsä ovat kohdistuneet nuorten tulevaisuusorientaatioon, ohjauksen järjestämiseen ja yksilön työllistyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin. Viimeisin tutkimushanke käsitteli opiskelijoiden hyvinvointia ja tulevaisuususkoa.