Oiva-hanke kiittää, loikkausosaaminen eläköön

Oiva-hankkeen varsinainen toiminta päättyi 30.4.2021, ja suunnitelmien mukaiset toimet ovat raportointia vaille valmiit. On aika katsahtaa menneeseen ja pohtia tulosten hyödyntämistä.

Hankkeen ensimmäinen toimenpide oli loikkausosaamisen logiikan hahmottaminen. Aiheeseen tartuttiin haastattelemalla hankkeessa mukana olevien koulutusalojen alumneja, jotka ovat työllistyneet alan traditiosta poikkeavalla tavalla. Haastattelut analysoitiin, ja lopputuloksena syntyi kolme asiaa avaavaa artikkelia Uraloikkarin käsikirja -loppujulkaisuun:

Artikkelit hahmottavat ominaisuuksia ja strategioita, joita urapolkuaan rakentava voi hyödyntää ja joita ura- ja opinto-ohjaaja voivat käyttää ohjaustyön tukena.

Oivassa kehitettiin ja kokeiltiin työkaluja, joilla opiskelijoiden kykyä tunnistaa vahvuuksiaan ja rohkeutta uraloikkiin voidaan tukea. Myös nämä työkalut on kuvattu loppujulkaisussamme, esimerkiksi:

Edellä listattujen lisäksi Uraloikkarin käsikirja -loppujulkaisu sisältää runsaasti muutakin asiaan liittyvää aineistoa sekä uraloikkarin että ohjaajan näkökulmista.

Oiva-hankkeessa viiden eri puolilla Suomea toimivan ammattikorkeakoulun ja eri koulutusalan asiantuntijat tekivät kehittämistyötä yhdessä ja toisiltaan oppien. Eri alojen toimintakulttuurit nousivat esiin projektikokouksissa käydyissä keskusteluissa ja toimintamallien ristiinpilotoinneissa. Voidaan todeta, että monialaisuus oli hanketyön rikkaus.

Keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia pysäytti hanketiimin yhteiset, kasvokkaiset kokoukset. Siihen saakka olimme tavanneet toisiamme säännöllisesti vuorotellen jokaisen kumppanin luona, ja onneksi ehdimme kokoontua Helsingissä, Forssassa, Seinäjoella, Turussa ja Rovaniemellä ennen etätyöhön siirtymistä.

Oiva-hankkeen tulokset ja taustat on kirjattu kattavasti jo mainittuun loppujulkaisuun, joka toteutettiin monin osin tuoreella tavalla. Uraloikkarin käsikirja on monimediainen verkkojulkaisu, joka sisältää tekstin ja staattisten kuvien lisäksi videoita ja podcast-muotoisia osia. Julkaisu säilyy verkossa kaikkien saatavilla ja on hyödynnettävissä monin tavoin uraohjauksen ja urapohdintojen tukena.

Toivottavasti hankkeen tulokset leviävät laajasti käyttöön myös kehittäjäorganisaatioiden ulkopuolle. On monenlaisia tapoja työllistyä ja hyödyntää hankittua ammattiosaamista, ja Oiva-hankkeen loikkausosaaminen tarjoaa välineitä omien mahdollisuuksien ennakkoluulottomaan tarkasteluun.

Kiitos kaikille hankkeen toiminnassa mukana olleille antoisista kehittämishetkistä!


Artikkelin kuva: Joakim Honkasalo Unsplash-palvelussa.

About Jussi Linkola

Oiva-hankkeen projektipäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Katso kaikki julkaisut kirjoittajalta Jussi Linkola →