Tietoa Oiva-hankkeesta

Oiva – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa

Ammattikorkeakoulut ovat perinteisesti tarjonneet tiettyyn ammattiin valmistavaa ja työelämälähtöistä tutkintokoulutusta. Mutta mitä tehdä niillä aloilla, joilla tutkinnon jälkeen tuleva työtehtävä ei olekaan itsestään selvä tai ammatti, johon tutkinto on valmistanut on murroksessa tai vuosien myötä jopa katoaa. Oiva-hankkeessa tutkitaan käytännön kokeilujen avulla, miten opiskelijaa autetaan tunnistamaan oma osaamisensa ja mahdollistetaan rajapinta johonkin odottamattomaan, joka ei juonnu oman alan traditiosta. Samalla benchmarkataan miten syntyy ns. loikkausosaaminen eli kyky ja uskallus loikata oman alansa traditioista muualle ja soveltaa osaamistaan yllättävissä konteksteissa.

Hankkeessa pureudutaan kolmeen pääongelmaan:

  1. Miten tukea opiskelijan mielekästä ja arvokasta urapolkua niillä aloilla, joilla tutkinnon jälkeen tuleva työtehtävä ei ole itsestään selvä tai se ammatti, johon tutkinto on valmistanut on murroksessa tai vuosien myötä jopa katoamassa? Kuinka luoda oppimaan oppimisen taito ja valmiudet, jotta valmistunut opiskelija voi urapolunsa aikana muuttuvassa työelämässä profiloida ja fokusoida osaamistaan?
  2. Miten ohjata opiskelijat tunnistamaan oman osaamisensa soveltamismahdollisuuksia muuttuvassa työelämässä?
  3. Miten jakaa ja hyötyä muiden korkeakoulujen tekemästä kehittämistyöstä?

Oiva-hankkeen tavoitteet:

  1. Hankkeen jälkeen on rakennettu ja otettu käyttöön konkreettisia ja testattuja työkaluja ja metodeja, joilla tukea opiskelijan oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista sekä tunnistetun osaamispotentiaalin soveltamista emergentissä toimintaympäristössä ja verkostoissa.
  2. Hankkeen jälkeen on lisätty korkeakoulujen opinto-ohjaajien ja työelämätaitojen opettajien osaamista tukea oman alan traditiosta poikkeavia urapolkuja.
  3. Hankkeen jälkeen käytössä on korkeakoulujen yhteiskehittelyllä tuotettu vertais- ja itseohjaukseen soveltuva väline, esimerkiksi peli tai MOOC.

Emergentillä työn maailmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi uraohjaukseen tai yrittäjyyteen ei ole olemassa sellaista ennakoivaa asiantuntijatietoa, jota soveltamalla voidaan ennakoida urapolun kulku, vaan toimintaympäristö edellyttää kokeilemista, tiedon kehkeytymistä ja soveltamista.

Oiva-hankesuunnitelma

Hankkeen (1.4.2018–30.4.2021) päätoteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, jossa vastuuyksikkönä toimii musiikin osaamisalue. Osatoteuttajina ovat Turun ammattikorkeakoulu (teatteri-ilmaisun ohjaajat), Hämeen ammattikorkeakoulu (ympäristösuunnittelijat), Lapin ammattikorkeakoulu (liikunnanohjaajat) sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu (kulttuuurituottajat).

Oiva-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).