Digitarina oman elämänpolun reflektoinnin tukena

Opiskelija työstää videotarinaa tietokoneella.

HAMKissa toteutimme osana Oiva-hanketta Digitarina-työpajan, jossa toisen vuoden kestävän kehityksen sekä biotalouden insinööri opiskelijat pääsivät reflektoimaan omaa elämäänsä työstämällä videotarinaa itsestään. Työpajassa pääpaino oli oman elämän tarinallistamisella ja käsikirjoittamisella, joka avasi uusia ajattelun ja reflektoinnin tapoja opiskelijoilla ja sai heidät pohtimaan valintoja, joita he ovat tehneet omalla elämän polullaan.

Tarinankerronnan merkitys on kasvanut merkittävästi erityisesti digitaalisen markkinoinnin vaikutuksesta. Menestyvimmät yritykset ja henkilöt ovat brändejä, joiden markkina-arvo perustuu enemmän mielikuvaan kuin varsinaiseen tuotteeseen tai palveluun, jota ne myyvät. Henkilö- ja yritysbrändien aikakaudella myös oman asiantuntijaminän brändääminen korostuu ja tarinankerronta herättää muiden mielenkiinnon sinun brändiäsi kohtaan. Jos osaat kertoa itsestäsi myyvän tarinan, menestyt myös ammatillisesti.

Digitarina-työpajan suurin anti oli antaa työkaluja opiskelijoille itsensä brändäämistä ja oman tarinan kerrontaa varten. Opiskelijat kokivat, että oman elämän kokemuksen käsikirjoittaminen oli silmiä avaava kokemus, joka hahmotti heille tehtyjen valintojen merkitystä ja jotkut opiskelijat myös aikoivat hyödyntää digitarinaa oman CV:n tukena. Opiskelijoiden keskuudessa keskustelua herätti, kuinka erilaisista taustoista ja erilaisin tarinoin opiskelijat ovat hakeutuneet samaan koulutukseen ja se avasi myös meille hankkeen toteuttajille, mistä opiskelijoiden sisäinen motivaatio hakeutua juuri tälle alalle kumpuaa. Kaiken kaikkiaan Digitarina oli onnistunut kokonaisuus, joka herätti keskustelua ja toivottavasti vaikuttaa myös myöhemmin opiskelijoiden tapaan reflektoida oman elämän kehitystä ja omia urapolkuja. Kun urakehitys ei ole enää lineaarista vaan verkottunutta, työuran reflektoinnin merkitys oman osaamisen tukena kasvaa, ja se helpottaa oman asiantuntijaidentiteetin rakentamista.

Kuva:Juuso Puurula

About Oiva

Oiva - Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa.

Katso kaikki julkaisut kirjoittajalta Oiva →