Uraloikkarin käsikirja ilmestyy 11.11.

Kuva on piirros, jossa on maapallon sisällä sydän ja vieressä opiskelijaa kuvaava hahmo.

Oiva-hankkeen viimeinen syksy on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Oivallista ohjausta -koulutus on loppusuoralla, kehitettyjä menetelmiä hiotaan ja yli kahden vuoden kehitystyöstä tuotetaan julkaisua, joka on kohderyhmien hyödynnettävissä hankkeen päättyessä vuoden vaihteessa.

Uraloikkarin käsikirjaa ideoitiin hankkeen työryhmän kesken työpajassa, jossa löytyi yhteinen ajatus monimediaisuudesta ja verkkototeutuksesta. Työryhmä suunnitteli innokkaasti hyödyntävänsä erilaisia, monimediaisia esitystapoja, joilla tuoda esiin hankkeen tuotoksia. Julkaisun toteutustavaksi valittiinkin verkkosivut. Verkkosivuina toteutetut julkaisut alkavat pikku hiljaa vallata alaa hankkeiden loppujulkaisujen muotona. Nimeksi valittiin Uraloikkarin käsikirja, jonka toimituskunnan Pirita Juppi keksi keväällä, kun julkaisun työstö lähti aktiivisesti käyntiin.

Monimediainen sisältö inspiroi ja innostaa

Tekeillä on verkkosivut, joissa on perinteisempien artikkelien lisäksi monimediasta sisältöä: videoita, äänitallenteita, ääntä, kuvaa ja tekstiä yhdisteleviä esitystapoja sekä näiden yhdistelmiä. Monimuotoisen sisällöntuotannon mahdollisuudet ovat selvästi innostaneet asiantuntijoitamme kokeilemaan erilaisia julkaisemisen tapoja ja käyttämään hankkeen aikana tuotettuja materiaaleja luovasti yhdistellen. Haluamme välittää tämän innostuksen myös kohderyhmillemme, eli työuralla liikkuville ja sitä pohtiville opiskelijoille, heitä näissä asioissa ohjaaville ammattilaisille sekä korkeakouluissa uraohjausta suunnitteleville ja siitä päättäville.

Viiden alan opinto-ohjaajat, opiskelijat ja asiantuntijat yhteistyössä

Käsikirja tuo esiin uraloikkauksen taustalla olevia mekanismeja ja piirteitä sekä menetelmiä ja vinkkejä hallita ja ohjata uralla liikkumista. Aineisto on jaettu teemoihin ja osoitettu eri kohderyhmille niin, että käsikirjan käyttäjät pääsevät tutustumaan uraloikkausta tukevaan aineistoon mahdollisimman helposti. Loikkausosaamisen lisäksi teemoina ovat henkilöbrändäys, kompetenssin tunnistaminen, mentorointi, osaamisen visualisointi ja osaamisen tarinallistaminen. Lisäksi käsikirjassa kerrotaan miksi loikkausosaaminen on tärkeää nykyisessä työelämässä. Kerromme myös miten olemme työstäneet teemaa yhdessä viiden ammattikorkeakoulun ja koulutusalan voimin sekä minkälaisia ohjauksellisia asioita matkan varrella on päästy pohtimaan. Avaamme myös meneillään olevaan opo-koulutukseen osallistuneiden opinto-ohjaajien mietteitä loikkausosaamisesta.

Mukana kehittämistyössä ovat olleet myös eri alojen opiskelijat ja alumnit, jotka ovat testanneet, kommentoineet ja käyttäneet käsikirjassa esiteltäviä menetelmiä omien opintojensa, urasuunnittelunsa ja uralla liikkumisensa reflektoimisessa.

About Terhi Eskelinen

Uraloikkarin käsikirjan päätoimittaja ja asiantuntija.

Katso kaikki julkaisut kirjoittajalta Terhi Eskelinen →