Syksyllä pilotoitiin ja kehiteltiin täydennyskoulutusta

Verkkokurssin storyboard.

Oiva-hankkeen syksy 2019 oli työntäyteinen. Kehitystyö painottui ristiinpilottien toteutuksiin ja jatkokehitykseen sekä kevään 2020 opotäydennyskoulutuksen suunnitteluun.

Projektiryhmä kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen Metropolian Arabian kampukselle 1.10. ja keskustakirjasto Oodiin 2.10.2019. Ensimmäisenä kokouspäivänä ajatuksia suunnattiin julkaisutoimintaan Metropolian julkaisukoordinaattorin Elina Ala-Nikkolan vetämän julkaisutyöpajan myötä.

Julkaisutyöpajassa pohdittiin, mitä hankkeesta halutaa kertoa, mitkä ovat julkaisutoiminnan kohderyhmiä ja millaisia julkaisuja halutaan ja kannattaa tuottaa.

Fläppitaululle kirjattuja ideoita.
Julkaisupajan ideointia, mitä hankkeesta halutaan kertoa?

Julkaisupajan auttoi hahmottamaan myös hankkeessa tuotettavaa täydennyskoulutusta, onhan kevään 2020 opokoulutus osaltaan julkaisutoimintaa. Julkaisujen lisäksi kokouspäivässä hahmoteltiin hankkeessa mukana olevien koulutusalojen perinteisiä urapolkuja, joihin peilaamalla Oivaa kiinnostavat, epätavalliset urapolut voidaan saada näkyviksi.

Opokoulutuksen suunnittelu käynnistyi toden teolla Oodissa toisena kokouspäivänä 2.10., jolloin koko aamupäivä omistettiin asian työstämiselle. SeAMKin vetämässä pajassa pohjustettiin koulutuksen eri osioiden sisältöjä ja koulutuksen muotoa. Koulutuksen kuusi alustavaa osiota saatiin sovittua, ja valtakunnallisuuden mahdollistamiseksi koulutus päätettiin tarjota pääosin verkkototeutuksena. Toisen kokouspäivän päätteeksi käsiteltiin vielä hankkeen itsearvioinnin tulokset.

Oiva-hankkeen työtekijät istuvat kokouspöydän äärellä. Päydällä tietokoneita.
Oiva-asiantuntijat kehitystyön äärellä Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Syksyn toinen projektikokous pidettiin Turussa 3.–4.12.2019. Ensimmäinen kokousaamupäivä omistettiin ristiinpilotoinneille. Kumppanit kävivät läpi toteuttamansa pilotit ja antoivat alkuperäiselle kehittäjälle palautetta ohjeistusten toimivuudesta sekä mahdollisista alkuperäiseen malliin tekemistään muokkauksista.

Työversio monialaisen yhteiskehittämisen toimintamallin havainnekuvasta. Jokainen toteuttaja (T1–3) on kehittänyt toimintamallin (TM1–3), jotka nyt ovat muilla toteuttajilla ristiinpilotoitavina.

Iltapäivällä jatkettiin opokoulutuksen kehittelyn parissa. Toteuttajat olivat laatineet omista koulutusosioistaan pienet esittelyt, joiden pohjalta saatiin kokonaiskuva rakenteilla olevan koulutuksen sisällöstä. Tästä jatkettiin seuraavana aamuna koulutuksen markkinoinnin ja käytettävän kurssialustan suunnittelulla. Kokous päättyi Carpe Diem -työpajaan, jossa koulutusosioiden sisältöjä ja rakennetta suunniteltiin ohjatun suunnittelumallin mukaisesti.

Viisi ihmistä työskentelemässä yhdessä työpöytien ääressä.
Metropolian ja Turun asiantuntijat hahmottelevat koulutusosioitaan Carpe Diem -työpajan mukaisesti.

Nyt tammikuussa 2020 täydennyskoulutuksen työstö on täydessä vauhdissa. Kokonaisuus toteutetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun Moodle-alustalla 24.2. alkaen. Ilmoittautuminen Oivallista ohjausta -kokonaisuuteen on käynnissä 15.2. saakka, tervetuloa mukaan!

About Jussi Linkola

Oiva-hankkeen projektipäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Katso kaikki julkaisut kirjoittajalta Jussi Linkola →