”Minkä päällä seison – mitä kohti kurotan?”

Itseohjautuvuusmallia testaamassa

Teksti: Mervi Rankila-Källström

Kuvat: Kaisa Adair

Turun ammattikorkeakoulu järjesti Helsingissä 18.4. Oiva-hankkeeseen kuuluvan työpajan, johon osallistui 35 teatteri-ilmaisun ohjaajaksi opiskelevaa. Olimme iloksemme ehtineet suunnittelemaan loikkausosaamista tukevien osaamispolkujen ja opintojen kehittämistä yhdessä Lapin AMK:n Maarit Shemeikan ja Anne Raution kanssa Turun partneritapaamisen yhteydessä maaliskuussa. Kokeilimme silloin ensimmäistä kertaa Helsingin alumnitapaamiseen suunnitelmaamme itseohjautuvuusmallia yhdessä ja mietimme sen toimivuutta. Tämä testipäivä yhdessä partnerikorkeakoulun vastuuopettajien kanssa oli äärimmäisen tärkeä monelta osin. Keskustelimme yhdessä niin itseohjautuvuusmallin soveltamisesta eri aloille kuin sen edelleen kehittämisestä. Se auttoi meitä tutustumaan paremmin toisiimme sekä tuki yhteistä ajatteluamme, jossa pyrkimyksenämme on auttaa opiskelijaa löytämään osaamispolkuaan, joka vastaa tunnistettuun ammatilliseen ja geneeriseen osaamistarpeeseen.

Työpajan kulku oli seuraava:

Piirrä jalat (5-10 kpl) ja kädet (1-10 kpl) ja leikkaa ne irti paperista. Kannattaa piirtää yhteen paperiin ja leikata paperinippu kerralla.

1. Jalat (15-20 min)

Mieti ja kirjoita jalkoihin:

1) osaamistasi (tiedot, taidot, kokemus) esim. Opettaminen/pedagogiikka, esityksen tekeminen, esiintyminen) 2) arvojasi – esimerkkejä arvoista näkyviin (esim. Vapaus, tasa-arvo, ilo, onni, yhteisöllisyys, raha jne.) 

2. Kädet (15- 20 min)

Mieti ja kirjoita käsiin:

Tavoitteita (tulevaisuuteen sijoittuvat haaveet, unelmat, päämäärät, konkreettisia tilanteita, työpaikkoja, kumppaneita, kenen kanssa teet mitä ja missä)

Aseta kädet, jalat ja itsesi tilaan ja tee installaatio otsikolla: Minkä päällä seison, mitä kohti kurotan. Pyydä kaveria ottamaan kuva. Tarkista ja ota uudelleen, mikäli ei hyvä.

3. Installaatio, josta otetaan kuva omaan kännykkään. Pari toimii kuvaajana. Kohde katsoo kuvan ja tekee havainnon pohjalta muutoksia ja otetaan kuva uudestaan. Tärkeää että saa omaan kameraan haluamansalaisen kuvan. (15min)

4. Tehdään henkilökohtainen reflektio: omia havaintoja tehtävän tekemisestä ja mitä kuvassa on. Toteutus voi olla äänitys tai kirjoitus siitä, minkä päällä seison ja mitä kohti kurotan. Mitä havaintoja tein omasta osaamisestani, arvoistani ja tavoitteistani. (10 min. )

5. Pienryhmäkeskustelu: millaista oli tehdä tätä tehtävää? (15 min)

6. Loppukoonti.

Työpajan pitivät tapahtumaan osallistuvat opettajat ja alumnit antoivat siitä palautetta paikan päällä sekä sen jälkeen kirjallisesti. Opiskelijat kokivat työpajan hyvänä jatkeena alumnipuheenvuoroille sekä oman osaamisen kartoittamiselle. Opettajat keräsivät myös kirjallista palautetta opiskelijoilta tapahtumakokonaisuudesta sekä itseohjautuvuusmallin toimivuudesta.