Oivan ensimmäinen syksy

Oiva-hanke käynnistyi huhtikuussa 2018. Alkujärjestäytymisen ja 30.5. pidetyn rahoittajan aloituspalaverin sekä 31.5. pidetyn projektiryhmän ensimmäisen kokouksen jälkeen toiminta lähti kunnolla liikkeelle.

Terveiset Oiva – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa -hankkeen aloituskokouksesta…

Julkaissut SeAMK – Seinäjoki University of Applied Sciences Torstaina 31. toukokuuta 2018
Oiva-projektiryhmän ensimmäinen kokous Helsingissä, Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Ensimmäisessä yhteisessä kokouksessa keskusteltiin tulevista toimenpiteistä ja loikkausosaamisen käsitteestä, joka on hankkeen kulmakivi.

Loikkausosaaminen eli kyky ja uskallus loikata oman alansa traditioista muualle ja soveltaa osaamistaan yllättävissä konteksteissa.

Oiva-hankesuunnitelma

Kokouksessa päätettiin, että loikkausosaamisen piirteitä lähdetään kartoittamaan haastattelemalla jokaiselta mukana olevalta koulutusalalta 15–20 henkilöä, jotka ovat työllistyneet kiinnostavalla, alan traditiosta poikkeavalla tavalla.

Kesän ja alkusyksyn aikana Oivalle koottiin ohjausryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran 25.9. Puheenjohtajaksi valittiin Jussi-Pekka Rode Kemianteollisuus ry:stä. Ohjausryhmä antoi hankkeelle evästystä, esimerkkinä seuraava lainaus, jonka viesti on noussut syksyn aikana esiin useaan kertaan:

Mitä opintojen sisällä voidaan tehdä, jotta loikkausosaaminen olisi mahdollista? Ei pidä hakea pelkästään persoonallisia piirteitä ja puolia, vaan taitoja ja ominaisuuksia, joita jokainen voi kehittää.

Oiva-ohjausryhmän kokousmuistio

Syksyn 2018 kehitystyö on painottunut loikkausosaajien etsintään ja haastatteluihin, joita on toteutettu Metropolian tutkija-lehtorien ohjauksella. Oiva-projektiryhmä kokoontui toisen kerran Seinäjoella 9.10., jolloin käsiteltiin muun muassa tavoitettujen loikkausosaajien tilannetta. Kaikki toteuttajat olivat tässä vaiheessa löytäneet sopivia henkilöitä ja haastattelut olivat käynnistymässä. Kokouksessa pohdittiin myös hankkeessa kehitettävien työkalujen ja toimintamallien koordinointia, mahdollisia päällekkäisyyksiä ja yhteneväisyyksiä.

Oivan kolmas projektiryhmän kokous pidettiin Forssassa HAMKin kampuksella 4.12. Tällä kertaa asialistalla oli itsearviointi, jonka tulosten pohjalta pohdittiin kehitystoimia neljään alueeseen:

  1. Projektin toimenpiteet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden
  2. Tunnen riittävästi kehityskumppaneiden toimintaa
  3. Projekti tunnetaan toiminta-alueella hyvin
  4. Oma panokseni yhteistyöhön on riittävää

Todettiin, että ainakin sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisellä ja yhteisillä kokouksilla sekä tulevilla toimenpiteiden ristiinpilotoinneilla pystytään edistämään näitä asioita.

Itsearvioinnin lisäksi kokouksessa luotiin katsaus jokaisen toteuttajan omiin toimenpiteisiin ja niiden tilanteeseen. Myös loikkausosaajien haastattelutilanne saatiin ajan tasalle, ja todettiin, että haastattelut ovat hyvällä mallilla ja viimeisiä vaille valmiit.

Joulukuussa avasimme myös nämä verkkosivut, ja kehitämme sivustoa vähitellen eteenpäin siten, että se tukee hankkeen toimintaa ja valaisee kehitystyön etenemistä toiminnastamme kiinnostuneille.

Seuraavaksi keskitymme loikkausosaajien tutkimushaastattelujen litterointiin, ja syntynyt aineisto analysoidaan hankkeen toimenpiteiden käyttöön. Ensimmäinen raportointikautemme päättyy 31.12.2018, joten edessä on tätä kirjoitusta huomattavasti tarkempi paneutuminen vuoden tapahtumiin.

Kiitos kaikille Oiva-hankkeen toimijoille ja yhteistyötä kanssamme tehneille. Rauhaisaa joulua ja onnea tulevalle vuodelle.

About Jussi Linkola

Oiva-hankkeen projektipäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Katso kaikki julkaisut kirjoittajalta Jussi Linkola →