Loikkausosaamista tukevat työpajat osa 2.

Tervehdys! 

Meillä täällä Rovaniemellä kevät on makeimmillaan ja auringossa hohtavat hanget houkuttelevat pohjoisen ihmiset ulos koloistansa ulkoilemaan. Kemijoen jäällä kohtaavat hiihtäjät, lenkkeilijät, läskipyöräilijät ja koiran ulkoiluttajat, vastaan voi tulla kaikkea mahdollista potkurista moottorikelkkaan ja hevosrekeen. Lumi kyllä hupenee kovaa vauhtia, mutta vielä on matkaa puutarhan rapsutukseen, mitä siellä etelässä jo kuulemma harrastetaan. 

Aurinkoisen huhtikuun kunniaksi järjestimme täällä Lapin ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa toimenpide 6:een liittyvän kolmannen työpajapilotin. Työpaja oli tarkoitettu kolmannen vuoden opiskelijoille ja se järjestettiin yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Pyysimme vieraiksemme neljä Rovaniemeltä valmistunutta liikunnan- ja vapaa-ajanohjaajaa, joilla kaikilla oli takanaan hyvin omalaisensa “loikkaajan” urapolku. Työpajan aluksi vieraat kertoivat kukin oman tarinansa aiheesta “miten minusta tuli minä”. Olimme ohjeistaneet tarinankertojia tarkastelemaan omaa polkuaan erityisesti oman osaamisen karttumisen ja hyödyntämisen kannalta, muuten annoimme heille vapaat kädet kertoa ja kuvittaa tarinaansa.  Vieraiden tarinat olivat hyvin erilaiset, mutta heitä kaikkia yhdisti innostus ja rohkeus, joka oli vienyt heitä eteenpäin ja yhä edelleen piti nälkää yllä edetä elämässään. Kaikki myös kertoivat tyytyväisyydestä saamaansa koulutukseen, josta “oli ollut mistä ammentaa” monenlaisissa tilanteissa matkan varrella. 

Tarinoiden jälkeen työpaja jatkui opiskelijoiden pienryhmätyöskentelyllä, kun ryhmä jakautui viiteen eri ryhmään kukin oman aiheensa äärelle. Annoimme ryhmien muodostua vapaasti ja aiheet ryhmille annettiin täysin sattumanvaraisesti. Olimme suunnitelleet ryhmien aiheet loikkausosaamisvalmiuksien kannalta mielestämme keskeisistä näkökulmista ja aiheiksi valikoituivat seuraavat: 

  1. Verkostoituminen, verkoston rakentaminen
  2. Yrittäjyys / sisäinen yrittäjyys
  3. Itsensä markkinointi ja brändäys
  4. Innovatiivisuus
  5. Loikkausosaajan / -osaamisen tukeminen koulutuksessa 

Kuten edellisissä työpajapiloteissa, oli työskentelyssä fasilitaattorina kokenut Janne Hirvonen Lapin AMKin Kemin kampukselta. Hän johdatteli ryhmien jäsenet pohtimaan annettua aihetta vaihe vaiheelta mm. sen henkilökohtaisen merkityksen, siihen liittyvän osaamisen hankkimisen ja rohkeuden/uskalluksen näkökulmista. Osallistujat tekivät itselleen muistiinpanoja keskustelun etenemisestä ja työelämävierailijoiden tehtävänä oli kulkea ryhmissä ja osallistua keskusteluun sekä sparrata ja rohkaista opiskelijoita tarkastelemaan aihetta “out of the box”.

Viidennen ryhmän aihe loikkausosaajan tukemisesta oli muista poikkeava, mutta halusimme rohkeasti kokeilla miten opiskelijat käsittelevät aihetta ja millaiseksi he näkisivät tuen tarpeen.  Opiskelijat olivat saaneet etukäteen tietoa hankkeesta ja sen sisällöstä, mikä ehkä oli edellytyksenä ainakin em. ryhmän työskentelylle. 

Keskustelujen jälkeen ryhmille jaettiin isot tyhjät paperit ja tusseja. Ryhmien tehtävänä oli purkaa keskustelut graafisen fasilitoinnin avulla kuvan muotoon. Lopuksi ryhmät esittelivät omat tuotoksensa ja toiset ryhmät, vieraat, fasilitaattori ja me hankkeessa työskentelevät saimme kommentoida, kysellä sekä täydentää tehtyä tuotosta. Opiskelijoiden tuotokset olivat mielenkiintoisia ja he olivat hyvin tiivistäneet kuvaksi käymäänsä keskustelua.

Opiskelijat antoivat positiivista palautetta työpajasta ja kehuivat etenkin onnistuneesti valittuja vierailijoita. Vastaavanlaisia tilaisuuksia toivottiin myös lisää. Toivottavasti työpaja herätti opiskelijoissa ennakkoluulotonta sekä laajaa ajattelua tulevaisuuden mahdollisista työtehtävistä ja työllistymisestä.  

Maarit Shemeikka ja Anne Rautio