Kokoontumiset kiihdyttävät yhteistyötä

Oiva-hankkeen projektiryhmän jäseniä

Oiva-hankkeen vuosi 2019 on käynnistynyt väliraportoinnin ja toteuttajien omien pilotointien parissa. Säännöllisistä etäkokouksista ja sähköisistä viestintä- ja työskentelyalustoista huolimatta voi arjen keskellä olla vaikeaa pysyä perillä kumppaneiden etenemisestä, ja Oivassa etäisyydet rajoittavat kasvokkaisten kokousten järjestämistä. Siksi on tärkeää, että kokoontumisten tavoitteet ja sisällöt rakennetaan huolellisesti käynnissä olevia tehtäviä silmällä pitäen ja tulevaa ennakoiden.

Hankkeemme työryhmä kokoontui neljänteen yhteiseen työskentelypäiväänsä tämän viikon tiistaina. Tällä kertaa pääsimme Turun ammattikorkeakoulun vieraiksi Linnankadun taidekampukselle, Aura-joen rannalle. Päivän tavoitteena oli jakaa tietoa kunkin kumppanin käynnissä tai kehitteillä olevista pilottikokeiluista ja valmistautua syksyllä alkavaan ristiinpilotointiin.

Olimme varanneet aamupäivän pilottien esittelylle, ja kaikki osapuolet olivat jo etukäteen tehneet ennakkotehtävänä tiiviin kuvauksen omasta toimenpiteestään. Oli hienoa huomata, kuinka syksyn 2018 ensimmäistä kuvauksista olimme päässeet uudelle konkretian asteelle; esittelyt olivat selkeitä ja ne herättivät kiinnostusta ja keskustelua jatkosta.

Iltapäivän tavoitteena oli pohtia syksyllä käynnistyvän ristiinpilotoinnin toteutusta. Kuinka kokeiltavat työkalut ja toimitamallit jaetaan kumppaneiden kesken? Vastaavatko pilotit kuormittavuudeltaan toisaan? Kuinka opiskelijat saadaan mukaan kokeiluihin? Aamupäivän pohjustuksen jälkeen suunnittelu eteni ja palaset liukuivat yllättävän sujuvasti paikoilleen. Tuloksena syntyi ristiinpilotointimatriisi, johon kaikille kehiteltäville asioille nimettiin vähintään yksi ristiinpilotoija, ja kuormittavuudeltaan keveimpien osalta päätettiin, että kaikki kumppanit kokeilevat niitä sopivassa yhteydessä.

Kokouksessa kehitelty ristiinpilotointimatriisi jäsentää syksyn työskentelyä.

Päivän päätteeksi palauteltiin vielä mieleen hallinnollisia asioita ja sovittiin seuraavan, Rovaniemellä Lapin AMK:ssa järjestettävän kokouksen aikatauluista.

Tällaiset kokoontumiset auttavat suuntaamaan tekemistä ja vievät yhteistä kehittämistä parhaimmillaan harppauksen eteenpäin. Nyt keskitymme taas hetken ajan omiin toimenpiteisiimme ja valmistaudumme uuteen harppaukseen toukokuussa Rovaniemellä, kesän kynnyksellä.

About Jussi Linkola

Oiva-hankkeen projektipäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Katso kaikki julkaisut kirjoittajalta Jussi Linkola →